ul. Sławęcińska 8, Macierzysz · 05-850 Ożarów Mazowiecki, +48 22 417 01 60

Kleje zwierzęce – Wprowadzenie w świat klejów

Nie dysponujemy dokładną wiedzą o tym, kiedy ani gdzie pojawiły się pierwsze kleje pochodzenia zwierzęcego. Wiadomo, że nastąpiło to co najmniej 3300 lat temu, według wszelkiego prawdopodobieństwa w Starożytnym Egipcie.

Do naszych czasów zachowała się płaskorzeźba kamienna przedstawiająca proces przyklejania kawałka drewna z sekwoi do kawałka żółtego figowca egipskiego. Pochodzi ona z reliktów antycznego miasta Teby, z okresu Totmesa III, zwanego Faraonem Wyjścia. Źródło to pozwala datować wiek pochodzenia kleju na lata przed 1400 p.n.e. Także z egipskich grobowców z okresu faraona Tutenhamona, odkrytych i zbadanych dopiero w ostatnich latach, wydobyto wiele wyrobów drewnianych klejonych klejem zwierzęcym, co potwierdza faktyczne stosowanie go przez starożytnych.

Nie ulega natomiast wątpliwości, że od tego czasu kleje zwierzęce były w użyciu nieprzerwanie. W piśmiennictwie pochodzącym z lat od około 200 r. p.n.e. znaleźć można sporadyczne wzmianki na temat samego kleju lub czynności klejenia. Jednak pierwsza działająca na zasadach handlowych wytwórnia kleju zwierzęcego, o jakiej wiemy, powstała w Holandii około roku 1690. W około 10 lat później odnotowana została następna, działająca w Anglii.

Do lat 40-tych XX wieku jedynymi dostępnymi materiałami klejącymi były substancje pochodzenia naturalnego. Kleje zwierzęce preferowano w stolarstwie, papiernictwie i przetwórstwie papieru, introligatorstwie, przy klejeniu tkanin, wykonywaniu materiałów ciernych, taśm podgumowanych, zapałek i do wielu innych zastosowań.

W późniejszym okresie kleje na bazie emulsji, a następnie kleje topliwe częściowo lub nawet całkowicie wyparły kleje pochodzenia zwierzęcego z wielu tradycyjnych zastosowań, ze względu na łatwość ich użytkowania i z powodów ekonomicznych.

Niemniej, klej zwierzęcy nadal zachowuje stosunkowo niewielki, ale ważny udział na rynku klejów, z uwagi na pewne swoiste właściwości. Obecnie, w czasach coraz surowszych ograniczeń dyktowanych racjami dbałości o środowisko, fakt, że kleje zwierzęce są rozpuszczalne w wodzie i ulegają rozkładowi biologicznemu, wydaje się nawet odwracać panującą od 50 lat tendencję do stopniowego spadku zainteresowania nimi.

Oferujemy szeroki asortyment klejów przemysłowych - Sprawdź naszą ofertę!

Masz jakieś pytania?

Zapewniamy fachową pomoc oraz doradztwo w zakresie oferowanych przez nas klejów, a także ich zastosowania w procesach produkcyjnych w Twojej firmie!

Skontaktuj się z nami →