ul. Sławęcińska 8, Macierzysz · 05-850 Ożarów Mazowiecki, +48 22 417 01 60

Kontakt

Masz jakieś pytania?

Wypełnij formularz:

SALTADIS Sp. z o.o.

ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Tel. +48 22 417 01 60
Tel. +48 22 417 01 61
Tel. +48 22 417 01 69

sprzedaz@saltadis.com

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy
Numer KRS: 0000220583, Kapitał zakładowy 100.000,00 zł,
NIP 521-330-93-27